Sitemap-20   mail 20 

DĖL VAIKŲ, KURIEMS TAIS KALENDORINIAIS METAIS NESUEINA 6 METAI, MOKYMO PAGAL PRIEŠMOKYKLINĘ PROGRAMĄ IR VAIKŲ, KURIEMS TAIS KALENDORINIAIS METAIS NESUEINA 7 METAI, MOKYMO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TVARKOS

 

Norime informuoti, kad keičiasi vaiko brandumo vertinimo tvarka (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d.). Taigi nuo 2018 m. vasario 1 d. brandumo vertinimas dabar bus atliekamas tokia tvarka:

  • Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.
  • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.
  • Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.
  • Tėvai, norintys vaikus išleisti į priešmokyklinę grupę anksčiau, nei jiems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, nuo vasario mėnesio turi galimybę, kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaiko brandos vertinimo. Įvertinus vaiką ir gavus specialisto rekomendacijas, tėvai patys toliau sprendžia dėl ankstesnio vaiko išleidimo į priešmokyklinę grupę.
  • Tėvai, pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, registruojasi į Jurbarko Pedagoginę psichologinę tarnybą telefonu (8 447) 51 192 arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Vertinimas bus atliekamas sutartu laiku.

* Norime atkreipti dėmesį, kad pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Nuoroda:

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=j9ohh1wlg&documentId=18604cf0e66111e7b4d1bdd5f1a9ff0e&category=TAD

 

Atnaujinta Pirmadienis, 12 vasario 2018 11:23