Sitemap-20   mail 20 

 

RESPUBLIKINĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija                

www.smm.lt/

Švietimo valdymo informacinė sistema         

http://svis.emokykla.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras       

www.sppc.lt

Nacionalinės švietimo agentūros svetainė                                   

https://www.nsa.smm.lt/

Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga    

www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai

Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centras 

www.raida.lt

Vaikų linija                                                                 

www.vaikulinija.lt

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

http://ppkc.lt/

Paramos vaikams centras           

www.pvc.lt

 

 

 

JURBARKO RAJONO ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS

 

Jurbarko rajono savivaldybė                       

www.jurbarkas.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

https://www.jurbarkas.lt/index.php?-57944205                            

Jurbarko socialinių paslaugų centras

http://www.jurbarkosp.lt/

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

www.jurbarkosamarieciai.lt

Jurbarko kultūros centras                          

www.jurbarko-kc.lt

Jurbarko r. savivaldybės viešoji biblioteka         

http://www.jurbarko-rvb.lt/

 

                        JURBARKO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOS

 

Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija   

www.jurbarkogimnazija.lt

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija  

www.veliuona.jurbarkas.lm.lt

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija    

www.erzvilkas.lt

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

www.jvdm.lt

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

http://www.jnp.lt

Jurbarko r. Juodaičių pagrindinė mokykla     

www.juodaičiai.lt

Jurbarko r. Girdžių pagrindinė mokykla 

www.girdziai.lt

Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla 

https://www.santvaras.jurbarkas.lm.lt

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras

www.seredzius.jurbarkas.lm.lt

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla 

www.skirsnemune.com

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

www.lidijam.lt

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla 

https://simkaiciu.jurbarkas.lm.lt/

Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinė mokykla (Eržvilko skyrius)

www.erzvilkas.lt

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla 

http://www.viesvile.com/vmokykla/

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla   

www.azuoliukas.com

Jurbarko r. Jurbarkų darželis - mokykla 

www.jurbarkudm.lt

Jurbarko vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“

www.nykstukas.eu

Jurbarko Antano Sodeikos menų mokykla    

www.jurbarkomenomokykla.lt

Jurbarko r. Smalininkų technologijų ir verslo mokykla  

www.stvm.lt

Atnaujinta Penktadienis, 12 kovo 2021 12:27