Sitemap-20   mail 20 

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Naujas paveiksllis  

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Jurbarko rajono savivaldybės administracija su partneriais: Jurbarko švietimo centru, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, Skalvijos namai bei „Jurbarko socialinės paslaugos vykdo projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – suteikti šeimoms galimybę gauti psichosocialinę pagalbą, gilinti tėvystės įgūdžius, ugdyti sociokultūrinius ir šeimos pagrindus, užtikrinti vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą bei reikalingos informacijos sklaidą apie kompleksinių paslaugų teikimą šeimai.

Projekto trukmė- 36 mėn. (iki 2020 m. birželio 14 d.). Pratęstas 20 mėn. (iki 2022 m. vasario 1d.). Pratęstas 1,5 mėn. (iki balandžio 15 d.).

Įgyvendinant projektą, Jurbarko rajone gyvenančios šeimos gali nemokamai gauti šias paslaugas: individualias ir grupines psichologo konsultacijas, individualias ir grupines teisininko konsultacijas, mediacijos paslaugas, pozityvios tėvystės mokymų, psichosocialinės, šeimos įgūdžių ir sociokultūrines paslaugas, vaikų priežiūros bei pavėžėjimo paslaugas. Asmeninio asistentopaslaugą. Suteikiame pagalbą dėl covid-19 pandemijos saviizoliacijoje esantiems žmonėms. Tėvams lankantiems projekto užsiėmimus bus sudarytos sąlygos kelioms valandoms palikti vaiką užimtumo kambaryje. Planuojama organizuoti šeimos klubų veiklą, šeimų vasaros stovyklas, meno terapijos, muzikos, sporto, teatro užsiėmimus. Visa reikiama informacija apie teikiamas paslaugas, informavimo, konsultavimo ir nukreipimo paslaugos teikiamos bendruomeniniuose šeimos namuose.

Bendruomeninių šeimos namų funkcijas atlieka Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“. Bendruomeniniai šeimos namai įkurti Jurbarko mieste - Švietimo centro patalpose bei Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ dienos užimtumo centro patalpose.

 

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO PANAUDOJIMO SUTARTIS