Sitemap-20   mail 20 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 metai:

2022 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2022-12-31 duomenis

2022 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2022-09-30 duomenis

2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2022-06-30 duomenis

2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2022-03-31 duomenis

2021 metai:

2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2021-12-31 duomenis

2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataiskaitų rinkinys pagal 2021 09 30 duomenis

2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020-06-30 duomenis

2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020-03-31 duomenis

2020 metai:

2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020-12-31 duomenis

2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020-09-30 duomenis

2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020-06-30 duomenis

2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020-03-31 duomenis

2019 metų IV ketvirtis pagal 2019.12.31 duomenis

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2019 metų III ketvirtis pagal 2019.09.30 duomenis

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2019 metų II ketvirtis pagal 2019.06.30 duomenis

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2019 metų I ketvirtis pagal 2019-03-31 duomenis

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 metų IV ketvirtis pagal 2018-12-31 duomenis

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 metų III ketvirtis pagal 2018-09-30 duomenis

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 metų II ketvirtis pagal 2018-06-30 duomenis

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 metų I ketvirtis pagal 2018-03-31 duomenis

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 metų IV ketvirtis pagal 2017-12-31 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaitaiudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasaita (MK141)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP ATSITIKTINĖS PASLAUGOS 33)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB 151)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Lėšos darbuotojų darbo užmokesčiui didinti (1434)

Aiškinamasis raštas

2017 metų III ketvirtis pagal 2017-09-30 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaitaiudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasaita (MK141)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP ATSITIKTINĖS PASLAUGOS 33)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB 151)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Lėšos darbuotojų darbo užmokesčiui didinti (1434)

Aiškinamasis raštas

2017 metų II ketvirtis pagal 2017-06-30 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasaita (MK141)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP ATSITIKTINĖS PASLAUGOS 33)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB 151)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Lėšos darbuotojų darbo užmokesčiui didinti (1434)

Aiškinamasis raštas

2017 metų I ketvirtis pagal 2017-03-31 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasaita (MK141)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP ATSITIKTINĖS PASLAUGOS 33)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB 151)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Lėšos darbuotojų darbo užmokesčiui didinti (1434)

Aiškinamasis raštas

2016 metų IV ketvirtis pagal 2016-12-31 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP ATSITIKTINĖS PASLAUGOS)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP NUOMA)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Lėšos darbuotojų darbo užmokesčiui didinti

Aiškinamasis raštas 

2016 metų III ketvirtis pagal 2016-09-30 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP ATSITIKTINĖS PASLAUGOS)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP NUOMA)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas 

2016 metų II ketvirtis pagal 2016-06-30 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP ATSITIKTINĖS PASLAUGOS)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP NUOMA)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas 

2016 metų I ketvirtis pagal 2016-03-31 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas 

2015 metų IV ketvirtis pagal 2015-12-31 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1434)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (viešieji)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas 

2015 metų III ketvirtis pagal 2015-09-30 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti atasakaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1434)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (viešieji)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2015 metų II ketvirtis pagal 2015-06-30 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP3)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2015 metų I ketvirtis pagal 2015-03-31 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP3) 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 

2014 metų IV ketvirtis pagal 2014-12-31 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP3)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

2014 metų III ketvirtis pagal 2014-09-30 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP1)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2014 metų II ketvirtis pagal 2014-06-30 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP1)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2014 metų I ketvirtis pagal 2014-03-31 duomenis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP1)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

2013 metų IV ketvirtis

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis (MK)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis (SB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2013-12-31 (SP1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2013-12-31 (SP3)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis

2013 metų III ketvirtis

 

2013 metų II ketvirtis

 

2013 metų I ketvirtis

2012 metai

Atnaujinta Ketvirtadienis, 12 sausio 2023 15:58